Friday 29 September, 2023 |
Mobile Menu Close
Audios

07 Surah Sad Ayah 48 – 75

Sad ص

Related Lectures

01 Surah Sad Ayah 1 – 2

Listen Download

02 Surah Sad Ayah 2 – 14

Listen Download

03 Surah Sad Ayah 14 – 24

Listen Download

04 Surah Sad Ayah 24 – 30

Listen Download

05 Surah Sad Ayah 30 – 40

Listen Download

Random Lectures

03 Surah Fatir Ayah 8 – 13

Listen Download

02 Surah Al-Muddaththir Ayah 2 – 4

Listen Download

02-C Surah Al-‘A`raf Ayah 31 – 33

Listen Download

02 Surah As-Saf Introduction & Ayah 1 – 4

Listen Download

03 Surah Al-‘Ahqaf Ayah 15 – 20

Listen Download