Thursday 18 July, 2024 |
Mobile Menu Close
Audios

02 Surah Sad Ayah 2 – 14

Sad ص

Related Lectures

01 Surah Sad Ayah 1 – 2

Listen Download

03 Surah Sad Ayah 14 – 24

Listen Download

04 Surah Sad Ayah 24 – 30

Listen Download

05 Surah Sad Ayah 30 – 40

Listen Download

06 Surah Sad Ayah 40 – 48

Listen Download

Random Lectures

04 Surah Al-`Alaq Ayah 10 – 19

Listen Download

04-C Surah Al-Ma’idah Ayah 32 – 35

Listen Download

03 Surah Al-Muddaththir Ayah 4 – 17

Listen Download

09 Surah As-Saffat Ayah 143 – 182

Listen Download

05 Surah Adh-Dhariyat Ayah 50 – 54

Listen Download