Friday 29 September, 2023 |
Mobile Menu Close
Audios

05 Surah Sad Ayah 30 – 40

Sad ص

Related Lectures

01 Surah Sad Ayah 1 – 2

Listen Download

02 Surah Sad Ayah 2 – 14

Listen Download

03 Surah Sad Ayah 14 – 24

Listen Download

04 Surah Sad Ayah 24 – 30

Listen Download

06 Surah Sad Ayah 40 – 48

Listen Download

Random Lectures

Dawrah Qur’an Day 23 – Part 4

Listen Download

3. Surah Al Ikhlas

Listen Download

Daura-e-Qur’an Para 7

Listen Download

010 – B Surah At-Tawbah Ayah 122 – 125

Listen Download

08-C Surah Al Baqarah Ayah 83

Listen Download