Monday 22 April, 2024 |
Mobile Menu Close
Audios

05 Surah Sad Ayah 30 – 40

Sad ص

Related Lectures

01 Surah Sad Ayah 1 – 2

Listen Download

02 Surah Sad Ayah 2 – 14

Listen Download

03 Surah Sad Ayah 14 – 24

Listen Download

04 Surah Sad Ayah 24 – 30

Listen Download

06 Surah Sad Ayah 40 – 48

Listen Download

Random Lectures

04 Surah Al-Fath Ayah 5 – 10

Listen Download

08-B Surah Al Baqarah Ayah 77-83

Listen Download

Tuhfa ya Karz – Part 2

Listen Download

60 Surah Al-‘Ahzab Ayah 15 – 21

Listen Download

08-D Surah Al-‘A`raf Ayah 201 – 206

Listen Download