Saturday 15 June, 2024 |
Mobile Menu Close
Audios

Al-Baqarah الْبَقَرَة The Cow

01-A Surah Al-Baqarah 1,2

Listen Download

01-B Surah Al Baqarah Ayah 2,3

Listen Download

01-C Surah Al Baqarah Ayah 3

Listen Download

02-A Surah Al Baqarah Ayah 4-7

Listen Download

02-B Surah Al Baqarah Ayah 7-10

Listen Download

02-C Surah Al Baqarah Ayah 10-16

Listen Download

03-A Surah Al Baqarah Ayah 17-21

Listen Download

03-B Surah Al-Baqarah Ayah 21-25

Listen Download

04-A Surah Al-Baqarah Ayah 26 – 30

Listen Download

04-B Surah Al-Baqarah Ayah 31 – 39

Listen Download

05-A Surah Al Baqarah Ayah 40

Listen Download

05-B Surah Al Baqarah Ayah 41 – 46

Listen Download

06-A Surah Al Baqarah Ayah 47 – 50

Listen Download

06-B Surah Al Baqarah Ayah 50 – 60

Listen Download

07-A Surah Al Baqarah Ayat 61

Listen Download

07-B Surah Al Baqarah 61-63

Listen Download

07-C Surah Al Baqarah 63-71

Listen Download

08-A Surah Al Baqarah Ayah 72-76

Listen Download

08-B Surah Al Baqarah Ayah 77-83

Listen Download

08-C Surah Al Baqarah Ayah 83

Listen Download

09-A Surah Al Baqarah Ayah 84,85

Listen Download

09-B Surah Al Baqarah Ayah 85-90

Listen Download

10-A Surah Al Baqarah Ayah 91-96

Listen Download

10-B Surah Al Baqarah Ayah 97-102

Listen Download

11-A Surah Al Baqarah Ayah 102-106

Listen Download

11-B Surah Al Baqarah Ayah 106-112

Listen Download

11-C Surah Al Baqarah Ayah 112-114

Listen Download

12-A Surah Al Baqarah Ayah 115-119

Listen Download

12-B Surah Al Baqarah Ayah 119-121

Listen Download

12-C Surah Al Baqarah Ayah 121-124

Listen Download

12-D Surah Al Baqarah Ayah 124-126

Listen Download

13-A Surah Al Baqarah Ayah 127 – 129

Listen Download

13-B Surah Al Baqarah Ayah 129 – 135

Listen Download

13-C Surah Al Baqarah Ayah 136 – 141

Listen Download

14-A Surah Al Baqarah Ayah 142,143

Listen Download

14-B Surah Al Baqarah Ayah 143,144

Listen Download

14-C Surah Al Baqarah Ayah 144-150

Listen Download

15-A Surah Al Baqarah Ayah 151-153

Listen Download

15-B Surah Al Baqarah Ayah 153-156

Listen Download

15-C Surah Al Baqarah Ayah 156-164

Listen Download

16-A Surah Al Baqarah Ayah 164,165

Listen Download

16-B Surah Al Baqarah Ayah 165-170

Listen Download

16-C Surah Al Baqarah Ayah 170-177

Listen Download

17-A Surah Al Baqarah Ayah 177

Listen Download

17-B Surah Al Baqarah Ayah 177,178

Listen Download

17-C Surah Al Baqarah Ayah 178,184

Listen Download

18-A Surah Al Baqarah Ayah 185

Listen Download

18-B Surah Al Baqarah Ayah 185,186

Listen Download

18-A Surah Al Baqarah Ayah 187,188

Listen Download

19-A Surah Al Baqarah Ayah 189-191

Listen Download

19-B Surah Al Baqarah Ayah 191-196

Listen Download

19-C Surah Al Baqarah Ayah 196-199

Listen Download

19-D Surah Al Baqarah Ayah 200-203

Listen Download

20-A Surah Al Baqarah Ayah 204-208

Listen Download

20-B Surah Al Baqarah Ayah 209-213

Listen Download

21-A Surah Al Baqarah Ayah 214,215

Listen Download

21-B Surah Al Baqarah Ayah 216,217

Listen Download

21-C Surah Al Baqarah Ayah 218-221

Listen Download

22-A Surah Al Baqarah Ayah 222

Listen Download

22-B Surah Al Baqarah Ayah 223-227

Listen Download

22-C Surah Al Baqarah Ayah 228

Listen Download

23-A Surah Al Baqarah Ayah 229-231

Listen Download

23-B Surah Al Baqarah Ayah 232-234

Listen Download

24-A Surah Al Baqarah Ayah 235-238

Listen Download

24-B Surah Al Baqarah Ayah 238-245

Listen Download

24-C Surah Al Baqarah Ayah 245-252

Listen Download

25-A Surah Al Baqarah Ayah 253-254

Listen Download

25-B Surah Al Baqarah Ayah 254,255

Listen Download

25-C Surah Al Baqarah Ayah 255,256

Listen Download

26-A Surah Al Baqarah Ayah 256,258

Listen Download

26-B Surah Al Baqarah Ayah 259-263

Listen Download

27-A Surah Al Baqarah Ayah 264,265

Listen Download

27-B Surah Al Baqarah Ayah 266,267

Listen Download

27-C Surah Al Baqarah Ayah 268-275

Listen Download

28-A Surah Al Baqarah Ayah 276-279

Listen Download

28-B Surah Al Baqarah Ayah 279-281

Listen Download

28-C Surah Al Baqarah Ayah 282,283

Listen Download

29-A Surah Al Baqarah Ayah 284-285

Listen Download

29-B Surah Al Baqarah Ayah 286

Listen Download