Tuesday 15 September, 2020 |
Mobile Menu Close
Audios

01 Surah Al-Layl Ayah 1 – 21

Random Lectures

02 – D Surah Al Fatihah Ayah 1 – 7

Listen Download

05-C Surah Al-Ma’idah Ayah 54 – 59

Listen Download

Para 3- Al Baqarah Ayah 275-286 & ‘Ali `Imra 1- 18

Listen Download

06-A Surah Al-Baqarah 79-85

Listen Download

Para 6 – An Nisa’ Ayah 148 – 176 & Al-Ma’idah 1, 2

Listen Download