Sunday 26 May, 2019 |
Mobile Menu Close
Audios

01-A Surah Hud Intro, Ayah 1 – 5

Hud هُوْد

Related Lectures

02-A Surah Hud Ayah 6 – 17

Listen Download

03-A Surah Hud Ayah 18 – 25

Listen Download

03-B Surah Hud Ayah 26 – 30

Listen Download

04-A Surah Hud Ayah 31 – 35

Listen Download

04-B Surah Hud Ayah 35 – 43

Listen Download

Random Lectures

Dawrah Qur’an Day 1 – Part 3

Listen Download

02 Surah Al-Hijr Ayah 9 – 24

Listen Download

Daura-e-Qur’an Para 19

Listen Download

04-D Surah Al-‘An`am Ayah 99 – 110

Listen Download

04-A Surah An Nisa’ Ayah 23 – 25

Listen Download